Informacija apie Vėjo elektrinių parko įrengimo Pasvalio raj. sav. Pušaloto sen. Pušaloto miestelio, Šedeikonių, Kauklių, Valmonių, Kidžionių kaimų, Kruopinės viensėdžio, Buojaragio, Pabuojų, Matkūnų, Jaciūnų kaimų, Daukučių viensėdžio teritorijose papildytą poveikio aplinkai vertinimo programą

Pagal visuomenės pasiūlymus ir PAV subjektų išvadas papildyta PAV programa: PDF (2022-06-29)

Informacija apie parengtą Vėjo elektrinių parko įrengimo Pasvalio raj. sav. Pušaloto sen. Pušaloto miestelio, Šedeikonių, Kauklių, Valmonių, Kidžionių kaimų, Kruopinės viensėdžio, Buojaragio, Pabuojų, Matkūnų, Jaciūnų kaimų, Daukučių viensėdžio teritorijose poveikio aplinkai vertinimo programą

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: UAB „Aukštaitijos vėjas“ Lvovo g. 25-104, LT-09320 Vilnius, tel. +370 5 2455113, sigitas.butkus@av1.lt.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas tel.+370 37 323209, +370 616 37145, ardynas@ardynas.lt, www.ardynas.lt.

PŪV pavadinimas ir vieta: Vėjo elektrinių parko įrengimas Pasvalio raj. sav. Pušaloto sen. Pušaloto miestelio, Šedeikonių, Kauklių, Valmonių, Kidžionių kaimų, Kruopinės viensėdžio, Buojaragio, Pabuojų, Matkūnų, Jaciūnų kaimų, Daukučių viensėdžio teritorijose.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl PAV programos: Pasvalio rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos ministerijos Panevėžio departamentas, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio-Utenos teritorinis skyrius, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.

Atsakingoji institucija, kuri tvirtins PAV programą: Aplinkos apsaugos agentūra.

Pasiūlymų dėl PAV programos teikimo terminas: pasiūlymus galima teikti 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo dienos UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, LT-44242, Kaunas, d.saliunas@ardynas.lt. Pasiūlymų kopijos papildomai turi būti teikiamos Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, aaa@gamta.lt.

Su parengta PŪV PAV programa galima susipažinti:

PAV dokumentas: PasVE_PAV_programa

Informacija apie galimą sprendimo pobūdį: Jeigu Aplinkos apsaugos agentūra priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši PŪV gali būti vykdoma. Jeigu priimamas sprendimas dėl PŪV poveikio aplinkai, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir tokia veikla negali būti vykdoma.

Meniu