Poveikio aplinkai vertinimo dokumentai

Ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai-Bitėnai statyba“ poveikio aplinkai vertinimas

Atliktos PAV procedūros: Poveikio aplinkai vertinimas

Užbaigimo metai: 2021

Užsakovas: AB „Litgrid“

Ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio HAE-Bitėnai statyba“ poveikio aplinkai vertinimas

Atliktos PAV procedūros: Poveikio aplinkai vertinimas

Užbaigimo metai: 2021

Užsakovas: AB „Litgrid“

Elektros energijos sistemos sinchronizacijos projekto “Naujos 330 kV EPL Vilnius-Neris statyba” poveikio aplinkai vertinimas

Atliktos PAV procedūros: Poveikio aplinkai vertinimas

Užbaigimo metai: 2020

Užsakovas: AB „Litgrid“

Magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas atskirų atkarpų rekonstravimas Kauno raj. sav. ir Kaišiadorių raj. sav. teritorijoje

Atliktos PAV procedūros: Atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo

Užbaigimo metai: 2019

Užsakovas: AB „Amber Grid“

Menu