Teritorijų planavimo dokumentai

Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto “Naujos 330 kV EPL Vilnius-Neris statyba” inžinerinės infrastruktūros vystymo planas

Teritorijų planavimo dokumento rūšis: Specialusis planas

Projekto patvirtinimo metai: 2021

Užsakovas: AB „Litgrid“

Ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai-Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo planas

Teritorijų planavimo dokumento rūšis: Specialusis planas

Projekto patvirtinimo metai: 2021

Užsakovas: AB „Litgrid“

Ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio HAE-Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo planas

Teritorijų planavimo dokumento rūšis: Specialusis planas

Projekto patvirtinimo metai: 2021

Užsakovas: AB „Litgrid“

Inžinerinės infrastruktūros vystymo planas vėjo jėgainių parko statybai Rokiškio rajono savivaldybėje

Teritorijų planavimo dokumento rūšis: Specialusis planas

Projekto patvirtinimo metai: 2019

Užsakovas: UAB "European Energy Lithuania"

Menu