Apie mus

Uždaroji akcinė bendrovė „Ardynas” įkurta 1993 metais kaip valstybinio instituto “Žemprojektas” dukterinė įmonė. Organizacijos pagrindinė veikla: architektūrinė ir inžinerinė veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos. Organizacija pagal struktūroje dirbančius LR Aplinkos ministerijoje/Statybos produkcijos sertifikavimo centre atestuotus specialistus, turi teisę ypatingos svarbos statinių projektavimui visoms statinių grupėms, poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengimui, teritorijų planavimo dokumentų ruošimui, atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą ir statinio statybos techninę priežiūrą bei nekilnojamų kultūros vertybių tvarkymo darbų projektus.

Misija

Būti vedliu ir bendro tikslo siekėju energetikos objektų projektavimo srityje.

Vizija

Tapti geriausiu, patikimiausiu inžinerinių sprendimų partneriu bei pirmuoju pasirinkimu.

Vertybės

Profesionalumas – dirbame efektyviai suburdami savo ekspertus.
Komandinis darbas – dirbame komandoje ir siekiame bendrų tikslų, tai raktas į sėkmingą veiklą.
Atsakomybė ir pagarba žmogui, verslui, visuomenei, gamtai.

Menu