Apie mus

Uždaroji akcinė bendrovė „Ardynas” įkurta 1993 metais kaip valstybinio instituto “Žemprojektas” dukterinė įmonė. Organizacijos pagrindinė veikla: architektūrinė ir inžinerinė veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos. Organizacija pagal struktūroje dirbančius LR Aplinkos ministerijoje/Statybos produkcijos sertifikavimo centre atestuotus specialistus, turi teisę ypatingos svarbos statinių projektavimui visoms statinių grupėms, poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengimui, teritorijų planavimo dokumentų ruošimui, atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą ir statinio statybos techninę priežiūrą bei nekilnojamų kultūros vertybių tvarkymo darbų projektus.

Misija

 • Pateikti klientui kokybišką, inovatyvų, turintį išliekamąją vertę bei draugišką aplinkai produktą.
 • Sukurti ir pasiūlyti tokius inžinerinius sprendimus, kurie patenkintų Kliento poreikius bei prisidėtų prie darnios aplinkos išsaugojimo.
 • Sukurti jaukią aplinką dirbti, suteikti kokybiška įranga ir naudoti geriausias darbo planavimo strategijas.

Vizija

 • Suprasti kliento norus ir lūkesčius, bei tiksliai ir kokybiškai juos išpildyti;
 • Nuolat tobulinti statybos technologijas, diegti saugos ir ekologijos požiūriu pažangias technines naujoves bei darbo metodus;
 • Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją;
 • Įtraukti visus įmonės darbuotojus į aplinkosauginę veiklą,ugdant jų asmeninę atsakomybę už švarią aplinką;
 • Nuolat gerinti kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos sistemų veiksmingumą, vykdyti aplinkos taršos bei darbuotojų susirgimų ir sužeidimų prevenciją.

Vertybės

 • Kokybė;
 • Inovacijos, atvirumas naujovėms;
 • Techniniai sprendimai;
 • Žmogiški santykiai;
 • Lankstumas;
 • Glaudus bendradarbiavimas.
Meniu