Vieša Informacija

YPATINGOS VALSTYBINĖS SVARBOS PROJEKTO „TERITORIJŲ, REIKALINGŲ PRIJUNGTI ATSINAUJINANČIUS ENERGIJOS IŠTEKLIUS NAUDOJANČIAS ELEKTRINES, PLANUOJAMAS PLĖTOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORINĖS JŪROS IR (AR) LIETUVOS RESPUBLIKOS IŠSKIRTINĖS EKONOMINĖS ZONOS BALTIJOS JŪROJE DALYJE (DALYSE), PRIE ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, PARENGIMAS INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRAI“ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANAS

INFORMACIJA APIE VIEŠĄ VISUOMENĖS SUPAŽINDINIMĄ SU VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO ĮRENGIMO PASVALIO RAJ. SAV. PUŠALOTO SEN. KIDŽIONIŲ, PABĖRVALKIŲ, MATKŪNŲ, JACIŪNŲ, PABUOJŲ IR VALMONIŲ KAIMŲ TERITORIJOSE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA

KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO UŽTERŠTO GRUNTO SAUGOJIMO AIKŠTELĖS STATYBA

Menu