INFORMACIJA APIE APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRAI PATEIKTĄ
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto užteršto grunto saugojimo aikštelės statybos, Kairių g. 19, Klaipėdoje
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITĄ
2023-11-24

 

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (nurodomas fizinio asmens vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas, kontaktinis adresas, interneto svetainė, telefonas, el. paštas):
AB „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“ J. Janonio g. 24-1, LT-92251 Klaipėda, www.portofklaipeda.lt , tel. +370 46 499 674, a.tauroseviciene@port.lt.

Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (nurodomas fizinio asmens vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas, kontaktinis adresas, interneto svetainė, telefonas, el. paštas):
UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas, www.ardynas.lt, tel.+370 37 323209, ardynas@ardynas.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta (nurodomas planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, apskritis, savivaldybė, seniūnija; miestas, miestelis, kaimas ar viensėdis; jei yra – gatvė, pastato Nr., žemės sklypo unikalus ir (ar) kadastro Nr.):
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto užteršto grunto saugojimo aikštelės statyba, Kairių g. 19, Klaipėda.
Klaipėdos apskritis, Klaipėdos miesto savivaldybė, Klaipėda, Kairių g. 19, žemės sklypo kadastrinis Nr. 2101/10:44.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai, kurie pagal kompetenciją teikia išvadas dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos ir įstatymų nustatyta tvarka teikia visuomenei informaciją apie galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai (nurodomi konkrečios planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese dalyvaujančių subjektų pavadinimai, adresai, telefonai, el. pašto adresai):

  • Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda, tel. (8-46) 39 60 08, el.p. info@klaipeda.lt.
  • Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos ministerijos Klaipėdos departamentas, Liepų g. 17, LT-92138 Klaipėda, tel. (8-46) 41 03 34, el.p. klaipeda@nvsc.lt
  • Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis skyrius, Tomo g. 2, LT-91245 Klaipėda, tel. (8-46) 41 03 67, el.p. klaipeda@kpd.lt.  
  • Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Trilapio g. 12, LT-92191 Klaipėda, tel. (8 707) 54 473, el. p. klaipeda.pgv@vpgt.lt.
  • Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, S. Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius, tel. (8-5) 233 2889, el.p. lgt@lgt.lt.
  • Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, 10312 Vilnius, tel. (8 659) 29 483, el. p. vstt@vstt.lt

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priima Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92 653, el. paštas aaa@gamta.lt).

Su parengta PAV ataskaita galima susipažinti čia:

 

Menu