Projektavimas

Projektavimas ir veikla:

Gyvenamųjų, visuomeninės paskirties bei inžinerinių statinių:

  • Statybos projektų valdymas (techninės užduoties parengimas, projektavimas, biudžeto/sąmatų sudarymas, investicijų/sutarčių valdymas, rangovo parinkimas, statybos bendroji ir specialioji techninė priežiūra, statinio teisinis registravimas, Užsakovui perdavimas eksploatuoti);
  • Projektavimas (techninės užduoties parengimas, techninio ir darbo projekto paruošimas, statybą leidžiančio dokumento gavimas);
  • Statybos projektų, statybos, statinių ekspertizė;
  • Konsultavimas projektų rengimo ir valdymo klausimais
  • Konsultacijos statybos leidimų gavimo ir statinių įforminimo klausimais
  • Statybos Techninė priežiūra (nuo statinio statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti);
Menu