Uždaroji akcinė bendrovė „Ardynas” įkurta 1993 metais kaip valstybinio instituto “Žemprojektas” dukterinė įmonė. Organizacijos pagrindinė veikla:  architektūrinė ir inžinerinė veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos. Organizacija pagal  struktūroje dirbančius LR Aplinkos ministerijoje/Statybos produkcijos sertifikavimo centre atestuotus specialistus, turi teisę ypatingos svarbos statinių projektavimui visoms statinių grupėms, poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengimui, teritorijų planavimo dokumentų ruošimui, atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą ir statinio statybos techninę priežiūrą bei nekilnojamų kultūros vertybių tvarkymo darbų projektus. 
     Organizacijoje dirba atestuoti aukštos kvalifikacijos specialistai, kurie suskirstyti į atskirus specializuotus sektorius: architektūros; teritorijų planavimo; dujų tiekimo; konstrukcijų; šildymo ir vėdinimo; elektrotechnikos, automatikos ir ryšių; vandentvarkos; aplinkos apsaugos; statybos kainos skaičiavimo. Organizacijos specialistai siekdami užtikrinti atliekamų paslaugų kokybę ir naudą klientui, savo kūrybiškumu ir sukaupta patirtimi, pasiekia optimalų energetinių ir pramoninių technologijų sprendimų įgyvendinimą, numatydami tolimesnę plėtrą ekonominėmis ir aplinkosauginėmis sąlygomis.
    Organizacija norėdama pasiekti ir išlaikyti teikiamų paslaugų kokybės lygį bei klientų ir darbuotojų pasitenkinimą įdiegė integruotą vadybos sistemą, apimančią kokybės vadybos sistemą, atitinkančią  LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus, aplinkos apsaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001:2015 standarto reikalavimus bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, atitinkančią LST ISO 45001:2018 standarto reikalavimus.