Informacija apie parengtą „330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio HAE-Bitėnai statyba“  poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą (paskelbta 2020-09-02)

·         Skelbimas apie parengtą PAV programą
       
Peržiūrėti pdf

·        
PAV programa/Tekstinė dalis
       PAV programa pateikta  viešinimui ir PAV subjektams 2020-09-02
       Atnaujinta PAV programa, pateikta į Aplinkos apsaugos agentūrą 2020-09-22
 

·        
Priedai

       1 priedas Situacijos schema Vilkaviškio raj
       1 priedas Situacijos schema Šakių raj
       1 priedas Situacijos schema Jurbarko raj
       1 priedas Situacijos schema Pagėgių sav
       3 priedas Skelbimų kopijos (2020-09-22)
       4 priedas PAV subjektų išvados (2020-09-22)