Informacija apie „330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio HAE-Bitėnai statyba“  poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą

·         PAV programos patvirtinimas
       
Peržiūrėti pdf

·        
PAV programa/Tekstinė dalis
       PAV programa pateikta  viešinimui ir PAV subjektams 2020-09-02
       Atnaujinta PAV programa, pateikta į Aplinkos apsaugos agentūrą 2020-09-22
       Patvirtinta PAV programa 2020-10-08
 

·        
Priedai

       1 priedas Situacijos schema Vilkaviškio raj
       1 priedas Situacijos schema Šakių raj
       1 priedas Situacijos schema Jurbarko raj
       1 priedas Situacijos schema Pagėgių sav
       3 priedas Skelbimų kopijos (papildyta 2020-10-08)
       4 priedas PAV subjektų išvados (papildyta 2020-10-08)