Informacija apie parengtą „330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai-Bitėnai statyba“  poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą (paskelbta 2020-08-07)

·         Skelbimas apie parengtą PAV programą
      
Peržiūrėti pdf

·        
PAV programa/Tekstinė dalis
       PAV programa pateikta  viešinimui ir PAV subjektams 2020-08-07
       Atnaujinta PAV programa, pateikta į Aplinkos apsaugos agentūrą 2020-09-14 

·        PAV programa / Grafinė dalis / 4 brėžiniai
       PAV programa 1-1 priedas
       PAV programa 1-2 priedas
       PAV programa 1-3 priedas
       PAV programa 1-4 priedas
       PAV programa 2 priedas
       PAV programa 3 priedas