Informacija apie atsakingosios institucijos 2021-03-12 priimtą sprendimą dėl „330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai-Bitėnai statyba“ poveikio aplinkai

       Sprendimas

Informacija apie Ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai-Bitėnai statyba“  poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą 

·        PAV ataskaita/Tekstinė dalis
       PAV ataskaita (pateikta į Aplinkos apsaugos agentūrą 2021-02-18)

·        PAV ataskaita/ Priedai
       PAV ataskaitos 1-1 ir 1-2 priedai. Situacijos schemos Pagėgių ir Šilutės r. sav.
       PAV ataskaitos 1-3 ir 1-4 priedai. Situacijos schemos Klaipėdos ir Kretingos r. sav.
       PAV ataskaitos 2 priedas. Poveikio aplinkai mažinimo priemonės
       PAV ataskaitos 3 priedas. Visuomenės informavimas
       PAV ataskaitos 4 priedas. PAV subjektų išvados
       PAV ataskaitos 5 priedas. Tyrimų protokolai
       PAV ataskaitos 6 priedas. Kvalifikaciniai dokumentai (pateiktas PAV subjektams ir Atsakingajai institucijai)  


Informacija apie „330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai-Bitėnai statyba“  poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą
 

·        PAV programos patvirtinimas 2020-10-08
      
Peržiūrėti pdf

·        
PAV programa/Tekstinė dalis
       PAV programa pateikta  viešinimui ir PAV subjektams 2020-08-07
       Atnaujinta PAV programa, pateikta į Aplinkos apsaugos agentūrą 2020-09-14  
       Patvirtinta PAV programa 2020-10-08

·        PAV programa / Grafinė dalis / 4 brėžiniai
       PAV programa 1-1 priedas 2020-08-07
       PAV programa 1-2 priedas 2020-08-07
       PAV programa 1-3 priedas 2020-08-07
       PAV programa 1-4 priedas 2020-08-07

·        PAV programa / Tekstiniai priedai
       PAV programa 2 priedas papildyta 2020-10-08
       PAV programa 3 priedas papildyta 2020-10-08