Informacija apie atsakingosios institucijos 2020-11-19 priimtą sprendimą dėl „Naujos 330 kV elektros perdavimo linijos Vilnius-Neris statyba“ poveikio aplinkai

       Sprendimas

Informacija
apie „Naujos 330 kV elektros perdavimo linijos Vilnius–Neris statyba“  poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą

·         PAV ataskaita/Tekstinė dalis
       PAV ataskaita, pateikta į Aplinkos apsaugos agentūrą 2020-09-03
       Atnaujinta PAV ataskaita 2020-10-21

·        
PAV ataskaita/Grafinės dalies priedai

       PAV ataskaita 1 priedas
       PAV ataskaita 2 priedas
       PAV ataskaita 3 priedas
 
·
       PAV ataskaita/Tekstiniai priedai
      
PAV ataskaita 4 priedas papildytas 2020-10-21
       PAV ataskaita 5 priedas papildytas 2020-10-21
       PAV ataskaita 6 priedas
       PAV ataskaita 7 priedas


Informacija apie parengtą „Naujos 330 kV elektros perdavimo linijos Vilnius–Neris statyba“  poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą (paskelbta 2020-01-23)

       Skelbimas apie parengtą PAV programą
       PAV programa
       PAV programa  1 priedas
       PAV programa  2-1 priedas
       PAV programa  2-2  priedas
       PAV programa  2-3  priedas