MD Vilnius - Kaunas ir Kaunas - Šakiai jungtis, Specialusis planas (SP) 

Skelbimas apie parengtą SP (paskelbta 2015-03-23) :
Peržiūrėti pdf

SP aiškinamasis raštas (paskelbta 2015-03-27):
Peržiūrėti pdf

SP pagrindinis sprendinių brėžinys (paskelbta 2015-03-27):
Peržiūrėti pdf

SP viešo svarstymo protokolas (paskelbta 2015-04-16):
Peržiūrėti pdf