UŽSAKOVAS

OBJEKTO PAVADINIMAS
SUTARTIES PASIRAŠYMO METAI

STATINIO PROJEKTO
ETAPAS

 

2001

 
Mažeikių rajono savivaldybė  Parkavimo aikštelių, žaidimų aikštelių įrangos remontas prie gyvenamųjų namų Pavasario gatvėje Mažeikiuose  Techninis projektas 
 

2004

 
AB “Panevėžio cukrus” AB “Panevėžio cukrus” Įmonių g.22, Panevėžys.Garotiekio rekonstravimas išspaudų džiovykloje Techninis projektas
UAB “Ave-Matrox” UAB “Ave-Matrox” Jonavos kuro bazės Pramonės g.38 suskystintų dujų perpylimo postas Pramonės g.43 Techninis projektas