UŽSAKOVAS

OBJEKTO PAVADINIMAS
SUTARTIES PASIRAŠYMO METAI

STATINIO PROJEKTO
ETAPAS

 

2016

 
LITGRID AB IP 330 kV Elektros perdavimo linijos Panevėžys-„Mūša“ ir 330 kV skirstyklos „Mūša“ statybos valstybinės svarbos energetikos objektų plėtros projektas Plėtros projektas
LITGRID AB 330 kV oro linijos Lietuvos E-Vilnius rekonstravimas Priešprojektinė studija