UŽSAKOVAS

OBJEKTO PAVADINIMAS
SUTARTIES PASIRAŠYMO METAI

STATINIO PROJEKTO
ETAPAS

 

2006

 
LR AM APVA  

Nemuno aukštupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Elektrėnų savivaldybės objektams 

Techninis projektas.
Projekto vykdymo priežiūra 
LR AM APVA  

Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Kaišiadorių rajono savivaldybės objektams 

Techninis projektas 
 

2008

 
UAB “Dujovika” Nemuno Vidurupio baseino investicinės programos I etapas.   Kėdainių projektas. Vandentiekio ir nuotakyno plėtra Kėdainių rajone,   Aristavos gyvenvietėje Darbo projektas
 

2009

 
UAB „EkoModus“ Nemuno aukštupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Elektrėnų savivaldybės objektams.   Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Elektrėnų savivaldybės Vievio ir Alesninkų kaime Darbo projektas
Elektrėnų savivaldybės administracija Nemuno aukštupio baseino I investicijų paketo konkurso dokumentus ir technines specifikacijas Elektrėnų vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcijai esamose patalpose, numatant pakeisti visą įrangą, neatliekant viso pastato renovacijos Projektiniai pasiūlymai
  Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai, Vakarinis aplinkkelis 10, Kaunas. Neypatingas statinys. Nauja statyba Techninis darbo projektas. Statinio projekto vykdymo priežiūra
 

2010

 
UAB “Kaišiadorių vandenys” Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Kaišiadorių rajono savivaldybės objektams Statinio projekto vykdymo priežiūra
UAB “KRS” Nemuno aukštupio baseino II investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Kaišiadorių rajono savivaldybės objektams.   Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kaišiadorių rajone Darbo projektas
UAB “Lietuva Statoil” Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai, Vakarinis aplinkkelis 10, Kaunas. Neypatingas statinys. Nauja statyba Techninis darbo projektas
 

2011

 
Kaišiadorių sav. administracija  Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Kaišiadorių r. sav. Ypatingas statinys. Neypatingas statinys. Nauja statyba. Rekonstravimas  Darbo projektas 
 

 2012

 
AB “Kauno dujotiekio statyba”  Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone Norkaičiuose  Darbo projektas 
AB “Kauno dujotiekio statyba”  Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone Pagramantyje  Darbo projektas