Tel.    (8 37) 323 209 
Faks.  (8 37) 337 257      
El.p. ardynas@ardynas.lt 
Vadovybė
  

Direktorius Direktoriaus pavaduotojas Technikos direktorius
Nerijus Rudelevičius Vaiva Paulauskienė Arvydas Mincė


                       
                                               

Administracija  
                       
                                               
Personalo vadovė                                          
Diana Norbutienė                                 
El. p. d.norbutiene@ardynas.lt             
Projekto vadovai

Dujų tiekimo (dujotiekio) projektavimas
Projekto vadovas Projekto vadovas Projekto vadovas
Arvydas Mincė Bronius Ramutis Leonavičius Ramūnas Bankauskas
El. p. a.mince@ardynas.lt          El. p.  b.leonavicius@ardynas.lt El. p.  r.bankauskas@ardynas.lt


                                                                                                                                                                                    
Vandentvarkos projektų ir degalinių projektavimas
Projekto vadovas                    
Arminas Brazauskas  
El. p. a.brazauskas@ardynas.lt                

Gyvenamųjų ir pramoninių pastatų projektavimas
Projekto vadovas                                   Projekto vadovė                                                                                 
Arminas Brazauskas Laimutė Adomavičienė
El. p. a.brazauskas@ardynas.lt El. p. l.adomaviciene@ardynas.lt

Teritorijų planavimas
Projekto vadovė                                    Projekto vadovė                                                                                
Zita Labanauskienė Olga Vaičienė  
El. p. z.labanauskiene@ardynas.lt El. p. o.vaiciene@ardynas.lt
Aplinkosauga ir poveikio aplinkai vertinimas
Projekto vadovė                                                                                      
Jolanta Paplauskienė  
El. p. j.paplauskiene@ardynas.lt